5 EASY FACTS ABOUT คอร์สเรียนภาษาจีน DESCRIBED

5 Easy Facts About คอร์สเรียนภาษาจีน Described

5 Easy Facts About คอร์สเรียนภาษาจีน Described

Blog Article

✨✨ประกาศ!! ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ระดับพื้นฐานห้องใหม่เพิ่มแล้วนะคะ

การบอกอาการป่วย(病情) เช่น ฉันปวดหัว(我头疼。)หลักการใช้ 把

คอร์สนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง-พูด ภาษาจีนพื้นฐานตามระดับง่ายไปยาก

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับฝึก ภาษาจีน เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

ใครเรียนได้บ้าง : เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

เรียนรู้วิธีและหลักการออกเสียงพินอิน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์จริง

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) อิมพีเรียล ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่)

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม คอร์สเรียนภาษาจีน การถามทาง

เทคนิคทำ พอร์ตโฟลิโอ ตามแนวทาง สำหรับเตรียมเข้า มศว

การบอกคำคุณศัพท์(形容词)เช่น รูปภาพนีเสวยจริงๆ(这张画儿真美。)หลักการใช้ 又。。。又。。。หลักการใช้ 要是。。。就。。。

คอร์สสื่อสารภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับกลาง-สูง ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและรู้คำศัพท์ภาษาจีนอยู่แล้วในระดับนึง แต่อยากฝึกพูดและฟังภาษาจีนให้คล่องขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาคิดคำนาน ฝึกสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเหล่าซือ หลักสูตรนี้สามารถออกแบบบทเรียนและสอนพูดภาษาจีนได้ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น ต้องการฝึกนำเสนอ การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน วีซ่า และ ทุนเรียนต่อ เป็นต้น

เลือกและเปลี่ยนเหล่าซือได้ตามเงื่อนไข ใช้เหล่าซือคนเดียวตลอดคอร์ส

อย่างตัวเราที่เคยเรียนพื้นฐานมาบ้างแล้วก็จะชอบมาก เพราะเป็นการได้ทวนความรู้แบบสนุกๆ มีให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆ และถ้าผ่านด่านก็จะได้เพชรมาสะสมแล้วเอาไปซื้อของในช็อปได้ด้วย (หืออ) เรียนๆ เล่นๆ ก็ได้ความรู้นะจ๊ะ

Report this page